Iker Aizkorbe

+ Faboritoak / Favoritas / Favorites

Lehen ordutan
Egunsentietan egunsenti
Iratxoen munduan
Ekaitz-argiak
Bitartetik
Basoan barrena
Ezin etsi
Ilargiaren alderdi argia (The light side of the moon)
Lehen ordutako magia
Costa Ricako esentzia
Laño ta argien dantza
Muxu amaigabea
Zeruetako erreinuak
Epel-epel, goxo-goxo
Ekaitzaren zai
Mammatus
Ate bat argiari
Urrezko zerutan zilarrezko ekaitzak
Mundua buruz behera
Eguna amaitzear dago
Esku eskatzea
Piramidea 2.0
Zeruetako erreinuak (II)
Egunen baten...
Eztanda
Mariren etxean argia dago
Piramideak gaur
Azken unean
Arratoiaz asetzen
Ophrys apifera
Gindatxoa
Basoko dantzak
Udazken jolasak / Juegos de otoño / Autumn plays
Bueltatzeko gogoz / Con ganas de volver / Forward to returning
Generazioak
Bitsezko besarkadak
Egunsenti iluna (II)
Iñakiren lurraldean
Edertasunen garaia
Momentu magikoak
Aitonaren ahozabalkada
Egunsenti iluna
Itsasoaren janari / Comida del mar / Seas food
Iluntasunetik argira / De la oscuridad a la luz / From darkness to light
Kolore ta texturak / Colores y texturas / Colors and textures
Iñorako bidea
Transizioa / Transición / Transition
Haietako iluntze bat
Korrontez kanpo / Contra corriente / Crosscurrent
Argi berezi bat / Una luz especial / A special light
Momentuak / Momentos / Moments
Itsasertzeko jolasak / Juegos de orilla / Shore games
Urrea / Oro / Gold
Mozorro berdez / Con disfraz verde / With green costume
Errekan behera udazkena / Otoño río abajo / Autumn dawning river
Bira egunsentira / Curva al amanecer / Curve to sunrise
Udazkena badoa / Se va el otoño / Autumn is going
Milhojak erretiluan / Milhojas en bandeja / Strudels in tray
Udaberriko esentzia / Esencia primaveral / Spring essence
Bide bat itsasora / Un camino al mar / A way to sea
Giroa / Ambiente / Atmosphere
Ezusteko iluntzea / Atardecer inesperado / Unexpected sunset
Misterioa / Misterio / Mystery
Eguneko ilargirantz / Hacia la luna diurna / Towards the daytime moon
Maitasun istorioak / Historias de amor / Love stories
Barrikako esentzia / Esencia de Barrika / Essence of Barrika
Iluntze txuri-beltza / Atardecer blanquinegro / Black and white sunset
Aizkorri (Haitz Gorri) / Aizkorri (Roca Roja) / Aizkorri (Red Rock)
Maladetaren gerizpean / A la sombra del Maladeta / In the shadow of Maladeta
Tontor goriak / Cimas ardientes / Burning summits
Azken argitarantz / Hacia las últimas luces / Toward the last lights
Orlegi ta urdina / Verde y azul / Green and blue
Itzaletik argira / De la sombra a la luz / From shadow to light
Iluntzeko milhojak / Milhojas del atardecer / Sunset strudels
Ifach-i begira / Mirando a Ifach / Looking to Ifach (II)
Izarretararte amesten / Soñando hasta las estrellas / Dreaming until the stars
Hotz-beroak
Itsasoarekin dantzan / Bailando con el mar / Dancing with the sea
Flysch bizkaitarrak / Flysch vizcainos
Sua / Fuego / Fire
Kurbetatik aratago... / Más allá de las curvas... / Beyond the curves...
S
Iluntze aurretik / Antes del atardecer / Before sunset
Armaila / Escalón / Step
Iluntzeko bitsak / Espumas del atardecer / Sunset foams
Udaberriko mingainak / Lenguas de primavera / Spring tongues
Mugimendua baretzen / Calmando el movimiento / Calming the movement
Udazkeneko urak / Aguas de otoño / Autumn waters
Bakarti / Solitaria / Lonely
Euskal Toscana
Bide bat eguzkira
Oroitzapenak

Lehen ordutan

Egunsentietan egunsenti

Iratxoen munduan

Ekaitz-argiak

Bitartetik

Basoan barrena

Ezin etsi

Ilargiaren alderdi argia (The light side of the moon)

Lehen ordutako magia

Costa Ricako esentzia

Laño ta argien dantza

Muxu amaigabea

Zeruetako erreinuak

Epel-epel, goxo-goxo

Ekaitzaren zai

Mammatus

Ate bat argiari

Urrezko zerutan zilarrezko ekaitzak

Mundua buruz behera

Eguna amaitzear dago

Esku eskatzea

Piramidea 2.0

Zeruetako erreinuak (II)

Egunen baten...

Eztanda

Mariren etxean argia dago

Piramideak gaur

Azken unean

Arratoiaz asetzen

Ophrys apifera

Gindatxoa

Basoko dantzak

Udazken jolasak / Juegos de otoño / Autumn plays

Bueltatzeko gogoz / Con ganas de volver / Forward to returning

Generazioak

Bitsezko besarkadak

Egunsenti iluna (II)

Iñakiren lurraldean

Edertasunen garaia

Momentu magikoak

Aitonaren ahozabalkada

Egunsenti iluna

Itsasoaren janari / Comida del mar / Seas food

Iluntasunetik argira / De la oscuridad a la luz / From darkness to light

Kolore ta texturak / Colores y texturas / Colors and textures

Iñorako bidea

Transizioa / Transición / Transition

Haietako iluntze bat

Korrontez kanpo / Contra corriente / Crosscurrent

Argi berezi bat / Una luz especial / A special light

Momentuak / Momentos / Moments

Itsasertzeko jolasak / Juegos de orilla / Shore games

Urrea / Oro / Gold

Mozorro berdez / Con disfraz verde / With green costume

Errekan behera udazkena / Otoño río abajo / Autumn dawning river

Bira egunsentira / Curva al amanecer / Curve to sunrise

Udazkena badoa / Se va el otoño / Autumn is going

Milhojak erretiluan / Milhojas en bandeja / Strudels in tray

Udaberriko esentzia / Esencia primaveral / Spring essence

Bide bat itsasora / Un camino al mar / A way to sea

Giroa / Ambiente / Atmosphere

Ezusteko iluntzea / Atardecer inesperado / Unexpected sunset

Misterioa / Misterio / Mystery

Eguneko ilargirantz / Hacia la luna diurna / Towards the daytime moon

Maitasun istorioak / Historias de amor / Love stories

Barrikako esentzia / Esencia de Barrika / Essence of Barrika

Iluntze txuri-beltza / Atardecer blanquinegro / Black and white sunset

Aizkorri (Haitz Gorri) / Aizkorri (Roca Roja) / Aizkorri (Red Rock)

Maladetaren gerizpean / A la sombra del Maladeta / In the shadow of Maladeta

Tontor goriak / Cimas ardientes / Burning summits

Azken argitarantz / Hacia las últimas luces / Toward the last lights

Orlegi ta urdina / Verde y azul / Green and blue

Itzaletik argira / De la sombra a la luz / From shadow to light

Iluntzeko milhojak / Milhojas del atardecer / Sunset strudels

Ifach-i begira / Mirando a Ifach / Looking to Ifach (II)

Izarretararte amesten / Soñando hasta las estrellas / Dreaming until the stars

Hotz-beroak

Itsasoarekin dantzan / Bailando con el mar / Dancing with the sea

Flysch bizkaitarrak / Flysch vizcainos

Sua / Fuego / Fire

Kurbetatik aratago... / Más allá de las curvas... / Beyond the curves...

S

Iluntze aurretik / Antes del atardecer / Before sunset

Armaila / Escalón / Step

Iluntzeko bitsak / Espumas del atardecer / Sunset foams

Udaberriko mingainak / Lenguas de primavera / Spring tongues

Mugimendua baretzen / Calmando el movimiento / Calming the movement

Udazkeneko urak / Aguas de otoño / Autumn waters

Bakarti / Solitaria / Lonely

Euskal Toscana

Bide bat eguzkira

Oroitzapenak