Iker Aizkorbe

+ Faboritoak / Favoritas / Favorites

Hotz-beroak
Lehen ordutan
Eztanda
Iñorako bidea
Iratxoen munduan
Gindatxoa
Generazioak
Bitsezko besarkadak
Egunsenti iluna (II)
Euskal Toscana
Egunsenti iluna
Itsasoaren janari / Comida del mar / Seas food
Esku eskatzea / Pedida de mano / Marriage proposal
Kolore ta texturak / Colores y texturas / Colors and textures
Otzarretaren barrenetik / Desde el interior de Otzarreta / From inside Otzarreta
Udazken jolasak / Juegos de otoño / Autumn plays
Ate bat argiari / Una puerta a la luz / Door to light
Transizioa / Transición / Transition
Haietako iluntze bat
Sua / Fuego / Fire
Bueltatzeko gogoz / Con ganas de volver / Forward to returning
Korrontez kanpo / Contra corriente / Crosscurrent
Argi berezi bat / Una luz especial / A special light
Momentuak / Momentos / Moments
Itsasertzeko jolasak / Juegos de orilla / Shore games
Eguzkiari jarraitzeko... / Para seguir al sol... / To follow the sun...
Urrea / Oro / Gold
Muxu amaigabea / El eterno beso / The eternal kiss
Mozorro berdez / Con disfraz verde / With green costume
Errekan behera udazkena / Otoño río abajo / Autumn dawning river
Bira egunsentira / Curva al amanecer / Curve to sunrise
Udazkena badoa / Se va el otoño / Autumn is going
Milhojak erretiluan / Milhojas en bandeja / Strudels in tray
Udaberriko esentzia / Esencia primaveral / Spring essence
Bide bat itsasora / Un camino al mar / A way to sea
Giroa / Ambiente / Atmosphere
Ezusteko iluntzea / Atardecer inesperado / Unexpected sunset
Misterioa / Misterio / Mystery
Eguneko ilargirantz / Hacia la luna diurna / Towards the daytime moon
Maitasun istorioak / Historias de amor / Love stories
Barrikako esentzia / Esencia de Barrika / Essence of Barrika
Iluntze txuri-beltza / Atardecer blanquinegro / Black and white sunset
Aizkorri (Haitz Gorri) / Aizkorri (Roca Roja) / Aizkorri (Red Rock)
Maladetaren gerizpean / A la sombra del Maladeta / In the shadow of Maladeta
Tontor goriak / Cimas ardientes / Burning summits
Azken argitarantz / Hacia las últimas luces / Toward the last lights
Oihanaren bihotzean / En el corazón de la selva / In the heart of the jungle
Orlegi ta urdina / Verde y azul / Green and blue
Itzaletik argira / De la sombra a la luz / From shadow to light
Iluntzeko milhojak / Milhojas del atardecer / Sunset strudels
Ifach-i begira / Mirando a Ifach / Looking to Ifach (II)
Izarretararte amesten / Soñando hasta las estrellas / Dreaming until the stars
Iluntasunetik argira / De la oscuridad a la luz / From darkness to light
Itsasoarekin dantzan / Bailando con el mar / Dancing with the sea
Flysch bizkaitarrak / Flysch vizcainos
Kurbetatik aratago... / Más allá de las curvas... / Beyond the curves...
Ophrys apifera
S
Iluntze aurretik / Antes del atardecer / Before sunset
Armaila / Escalón / Step
Iluntzeko bitsak / Espumas del atardecer / Sunset foams
Udaberriko mingainak / Lenguas de primavera / Spring tongues
Mugimendua baretzen / Calmando el movimiento / Calming the movement
Udazkeneko urak / Aguas de otoño / Autumn waters
Iluntzeko milhojak / Milhojas del atardecer / Sunset strudels (II)
Bakarti / Solitaria / Lonely
Momentu magikoak
Mariren etxean argia dago
Urrezko zerutan zilarrezko ekaitzak
Edertasunen garaia

Hotz-beroak

Lehen ordutan

Eztanda

Iñorako bidea

Iratxoen munduan

Gindatxoa

Generazioak

Bitsezko besarkadak

Egunsenti iluna (II)

Euskal Toscana

Egunsenti iluna

Itsasoaren janari / Comida del mar / Seas food

Esku eskatzea / Pedida de mano / Marriage proposal

Kolore ta texturak / Colores y texturas / Colors and textures

Otzarretaren barrenetik / Desde el interior de Otzarreta / From inside Otzarreta

Udazken jolasak / Juegos de otoño / Autumn plays

Ate bat argiari / Una puerta a la luz / Door to light

Transizioa / Transición / Transition

Haietako iluntze bat

Sua / Fuego / Fire

Bueltatzeko gogoz / Con ganas de volver / Forward to returning

Korrontez kanpo / Contra corriente / Crosscurrent

Argi berezi bat / Una luz especial / A special light

Momentuak / Momentos / Moments

Itsasertzeko jolasak / Juegos de orilla / Shore games

Eguzkiari jarraitzeko... / Para seguir al sol... / To follow the sun...

Urrea / Oro / Gold

Muxu amaigabea / El eterno beso / The eternal kiss

Mozorro berdez / Con disfraz verde / With green costume

Errekan behera udazkena / Otoño río abajo / Autumn dawning river

Bira egunsentira / Curva al amanecer / Curve to sunrise

Udazkena badoa / Se va el otoño / Autumn is going

Milhojak erretiluan / Milhojas en bandeja / Strudels in tray

Udaberriko esentzia / Esencia primaveral / Spring essence

Bide bat itsasora / Un camino al mar / A way to sea

Giroa / Ambiente / Atmosphere

Ezusteko iluntzea / Atardecer inesperado / Unexpected sunset

Misterioa / Misterio / Mystery

Eguneko ilargirantz / Hacia la luna diurna / Towards the daytime moon

Maitasun istorioak / Historias de amor / Love stories

Barrikako esentzia / Esencia de Barrika / Essence of Barrika

Iluntze txuri-beltza / Atardecer blanquinegro / Black and white sunset

Aizkorri (Haitz Gorri) / Aizkorri (Roca Roja) / Aizkorri (Red Rock)

Maladetaren gerizpean / A la sombra del Maladeta / In the shadow of Maladeta

Tontor goriak / Cimas ardientes / Burning summits

Azken argitarantz / Hacia las últimas luces / Toward the last lights

Oihanaren bihotzean / En el corazón de la selva / In the heart of the jungle

Orlegi ta urdina / Verde y azul / Green and blue

Itzaletik argira / De la sombra a la luz / From shadow to light

Iluntzeko milhojak / Milhojas del atardecer / Sunset strudels

Ifach-i begira / Mirando a Ifach / Looking to Ifach (II)

Izarretararte amesten / Soñando hasta las estrellas / Dreaming until the stars

Iluntasunetik argira / De la oscuridad a la luz / From darkness to light

Itsasoarekin dantzan / Bailando con el mar / Dancing with the sea

Flysch bizkaitarrak / Flysch vizcainos

Kurbetatik aratago... / Más allá de las curvas... / Beyond the curves...

Ophrys apifera

S

Iluntze aurretik / Antes del atardecer / Before sunset

Armaila / Escalón / Step

Iluntzeko bitsak / Espumas del atardecer / Sunset foams

Udaberriko mingainak / Lenguas de primavera / Spring tongues

Mugimendua baretzen / Calmando el movimiento / Calming the movement

Udazkeneko urak / Aguas de otoño / Autumn waters

Iluntzeko milhojak / Milhojas del atardecer / Sunset strudels (II)

Bakarti / Solitaria / Lonely

Momentu magikoak

Mariren etxean argia dago

Urrezko zerutan zilarrezko ekaitzak

Edertasunen garaia